Hướng dẫn trỏ tên miền về IP Hosting hoặc VPS

Mục lục1. Lấy địa chỉ IP hosting/vps2. Đăng nhập vào trang id.saigondata.vn3. Truy cập vào … Đọc tiếp Hướng dẫn trỏ tên miền về IP Hosting hoặc VPS