4.7/5 - (7 bình chọn)

Để bật chế độ classic editor thực chất là Disable Gutenberg, chúng ta chỉ cần chèn đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng

// disable for posts
add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false', 10);
// disable for post types
add_filter('use_block_editor_for_post_type', '__return_false', 10);

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 Bình luận