4.3/5 - (10 bình chọn)

Bạn là developer, bạn cài web cho khách, bạn có vài plugin bạn không muốn khách đụng vào. Đoạn code sau sẽ giúp bạn ẩn các plugin đó đi. Hãy copy nó bỏ vào functions.php nhé

function bnix_hide_plugin() {
 global $wp_list_table;
 $hidearr = array(
	'wordfence/wordfence.php', 
	'updraftplus/updraftplus.php', 
	'wp-security-audit-log/wp-security-audit-log.php', 
	'simple-history/index.php', 
	'user-switching/user-switching.php'
 );
 $myplugins = $wp_list_table->items;
 foreach ($myplugins as $key => $val) {
  if (in_array($key,$hidearr)) {
   unset($wp_list_table->items[$key]);
  }
 }
}
add_action('pre_current_active_plugins', 'bnix_hide_plugin');

Bạn cần ẩn plugin nào thì thêm vào array $hidearr như trong code. ‘ten-thu-muc/ten-file-plugin-chinh’,

Chúc các bạn sử dụng thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *