4.1/5 - (7 bình chọn)

Khi các bạn sử dụng plugin Perfect Brands for WooCommerce để làm brand sản phẩm, chắc hẳn sẽ cần list toàn bộ các brand của nó ra. Nhưng nó không có shortcode để hiện ra cái list đó.

sai gon data screenshot 2

Hôm nay mình xin chia sẻ đoạn code sau, các bạn bỏ nó vô functions.php của theme đang dùng. Rồi chèn shortcode [brand_list] vào nơi muốn hiện nhé.

function brand_list() {
	ob_start();
	//code get slider taxonomy
	$args_tax = array(
		'taxonomy'   => 'pwb-brand',
        	'hide_empty' => false,
		'orderby' => 'name',
		'order'   => 'ASC'
	);
	$cats = get_categories($args_tax);
	if($cats) {
		echo '<ul class="list-brand-menu">';
		foreach($cats as $cat) {
			echo '
				<li>
					<a href="'. get_category_link($cat->term_id) .'"><span>'. $cat->name .'</span></a>       	  
				</li>
			';	
		}
		echo '</ul>';
	}
	$brand_list = ob_get_contents();
	ob_end_clean();
	wp_reset_postdata();
	return $brand_list;
}
add_shortcode('brand_list','brand_list');

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *