4.9/5 - (9 bình chọn)

Từ phiên bản 1.57 directadmin bắt đầu hỗ trợ openlitespeed. Nếu các bạn đang sử dụng directadmin, có thể chuyển đổi sang openlitespeed bằng cách sau:

Bước 1: Kết nối VPS/Server qua SSH

Bước 2: Lần lượt chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set webserver openlitespeed
./build set php1_mode lsphp
./build set php2_mode lsphp
./build set php3_mode lsphp
./build set php4_mode lsphp
./build openlitespeed
./build php n
./build rewrite_confs

Bước 3: Tận hưởng kết quả

Từ giờ chúng ta có thể sử dụng plugin litespeed cache để tối ưu tốc độ website, tối ưu tốt mà đơn giản

Note: Tuy openlitespeed chạy nhanh, nhưng nó không tự nhận file htaccess được, nên sẽ sinh ra lỗi 404.

Directadmin đã đưa ra phương pháp để khắc phục. Nó là 1 cronjob. Để add cronjob này, bạn vào SSH và chạy lệnh sau:

echo '*/3 * * * * root if ! find /home/*/domains/*/*_html/ -maxdepth 2 -type f -newer /usr/local/lsws/cgid -name ".htaccess" -exec false {} +; then /usr/local/lsws/bin/lswsctrl restart; fi' > /etc/cron.d/openlitespeed_htaccess_scan

Cách quay đầu khi không thích Openlitespeed

Để quy đầu, các bạn chỉ cần cài webserver mới là được. Ví dụ bạn cần quay về chế độ nginx proxy apache, bạn hãy chạy các lệnh thực hiện như sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set webserver nginx_apache
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_mode php-fpm
./build set php4_mode php-fpm
./build nginx_apache
./build php n
./build rewrite_confs

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *