4.3/5 - (6 bình chọn)

Mặc định một số theme, giá sản phẩm nằm dưới tên sản phẩm và trên mô tả sản phẩm.

Chuyển giá sản phẩm về nằm trên nút Add to cart 1

Vị trí này với một số bạn là bình thường, nhưng một số bạn không hợp nhãn, muốn chuyển nó xuống phía dưới mô tả và nằm trên nút Add to cart.

Chuyển giá sản phẩm về nằm trên nút Add to cart 2

Việc đơn giản là chúng ta thêm đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng

// Move WooCommerce price
remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 25 );

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *