5/5 - (3 bình chọn)

WordOps là gì ?

WordOps là một chương trình chạy trên dòng lệnh giúp dễ dàng quản trị VPS, máy chủ bằng cách cung cấp các stack LEMP được tối ưu hóa (Nginx, PHP, MySQL) và triển khai các trang web WordPress bằng các lệnh đơn giản.

Hiểu đơn giản, đây là một bộ công cụ thiết yếu giúp dễ dàng quản trị máy chủ và trang web WordPress.

WordOps có những tính năng gì?

 • Hỗ trợ cài đặt bộ stack lemp bao gồm Mariadb, Nginx, Php,
 • Dễ dàng quản lý các Vhost nginx cũng như database, cài đặt website wordpress cùng với SSL chỉ trong một dòng lệnh.
 • Hỗ trợ multicache wordpress sử dụng plugin hoặc không cần sử dụng plugin.
 • WordOps tích hợp fastcgi_cache và Redis cache, WP-Super-Cache, Cache-Enabler và WP-Rocket.
 • WordOps dựa trên Nginx được tối ưu hoá và bảo mật thư mục website.

wordops feature

WordOps hỗ trợ hệ điều hành nào?

Những hệ điều hành được WordOps hỗ trợ gồm có:

Distribution Release Architecture
Ubuntu 20.04 LTS (focal) x86_64
18.04 LTS (bionic) x86_64
16.04 LTS (xenial) x86_64
Debian 9 (stretch) x86_64
10 (buster) x86_64
Raspbian 9 (stretch) armv7l
10 (buster) armv7l

WordOps yêu cầu cấu hình ra sao?

Mặc dù WordOps chỉ nặng khoảng 100MB và chỉ cần khoảng 512MB RAM, Tuy nhiêu tôi khuyên bạn nên dùng một VPS có cấu hình tối thiểu như sau :

 • 20GB SSD storage
 • 2GB RAM

Các hệ ảo hoá VPS hỗ trợ :

 • VMware
 • XEN
 • OpenVZ
 • KVM
 • Hyper-V
 • LXC / LXD

Các port cần được mở trên VPS:

Service Port Inbound Outbound Notes
SSH 22 Port mặc định truy cập SSH và cài đặt .
HTTP 80 Nginx listen on port 80
HTTPS 443 Nginx listen on port 443
WordOps Backend 22222 WordOps backend hoạt động trên port này.
GnuPG 1137 Cần để  import  các APT repositories GPG keys.

Cách cài đặt WordOps

Nếu bạn không rành về quản lý, sử dụng lệnh hay tuỳ biến cấu hình, Sau khi ssh vào VPS bạn cài đặt bằng một lệnh duy nhất như sau:

wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo

Hoặc cài đặt từ Github

git clone https://github.com/WordOps/WordOps.git
cd WordOps/
sudo bash install

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *