4.1/5 - (8 bình chọn)

Theo mặc định, Directadmin sẽ cài đặt webserver là Apache. Apache có một bộ tính năng rất lớn (một trong những tính năng quan trọng nhất là các tập tin .htaccess), Tuy nhiên về hiệu suất, tốc độ không thể nào so với nginx.

Nếu bạn thích tốc độ của nginx và không dùng gì tới htaccess thì hãy làm theo hướng dẫn này. Làm xong sẽ thấy hiệu suất website của mình thay đổi rõ rệt.

Bước 1: Kết nối VPS/Server qua SSH

Để cài đặt các nginx hoặc cấu hình cho Directadmin, các bạn phải login SSH với quyền root nhé.

Bước 2: Chạy lệnh chuyển đổi chế độ

Ở đây mình sẽ chuyển webserver sang nginx, phiên bản các php sẽ sang php-fpm

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set webserver nginx
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_mode php-fpm
./build set php4_mode php-fpm

Bước 3: Cài đặt nginx và php

Sau khi thiết lập xong mình sẽ tiến hành cài mới nginx và cài lại php cho tương thích với nginx.

./build nginx
./build php n
./build rewrite_confs

Bước 4: Cấu hình nginx tránh lỗi 404 trên wordpress

Cấu hình nginx mặc định trên Directadmin sẽ gây lỗi 404. Các bạn thực hiện các bước sau để sửa lỗi này nhé.

mkdir /usr/local/directadmin/data/templates/custom
cd /usr/local/directadmin/data/templates/custom
cp ../nginx_php.conf .
nano /usr/local/directadmin/data/templates/custom/nginx_php.conf

Sau đó bạn thêm đoạn code sau vào cuối cùng của file. Thêm xong thì bấm Ctrl + O để save lại và Ctrl + X để thoát ra

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args ;
}

Cuối cùng là chạy các lệnh sau để tạo lại file cấu hình nginx cho tất cả tên miền đang sử dụng

chown diradmin:diradmin nginx_php.conf
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

Quá trình cài đặt sẽ tốn khá nhiều thời gian. Hãy kiên nhẫn và không làm gián đoạn khi cài đặt hoặc nó rất có thể sẽ thất bại và phá vỡ các máy chủ.

Bonus

Ngoài ra, để tránh bị gián đoạn quá trình cài đặt do mất kết nối mạng. Các bạn dụng chế độ screen trong quá trình cài đặt nhé.

yum -y install screen
screen -S setupnginx

Giả sử mất mạng trong quá trình cài đặt, hãy kết nối SSH lại. Sau đó chạy lệnh sau để mở lại màn hình cài đặt

screen -r -d setupnginx

Chúc các bạn cài đặt thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *