4.8/5 - (9 bình chọn)

1. Swap là gì?

Swap là khái niệm bộ nhớ ảo được sử dụng trên hệ điều hành Linux. Khi VPS/Server hoạt động, nếu hết RAM hệ thống sẽ tự động sử dụng một phần ổ cứng để làm bộ nhớ cho các ứng dụng hoạt động.

Với những server không có swap, khi hết RAM hệ thống thường tự động stop service MySQL, do đó hay xuất hiện thông báo lỗi Establishing a Database Connection.

Do sử dụng ổ cứng có tốc độ chậm hơn RAM, nhất là với những server dùng ổ cứng thường không dùng SSD, do đó không nên thường xuyên sử dụng Swap sẽ làm giảm hiệu năng hệ thống. Nếu tình trạng hết RAM hay xảy ra, bạn hãy tối ưu server, tăng cache và nâng cấp bổ sung thêm RAM.

Với các VPS dùng công nghệ ảo hóa OpenVZ, có thể bạn sẽ không tạo được swap do hệ thống đã tự động kích hoạt sẵn.

2. Tạo swap trên VPS Linux

Để tạo swap, chúng ta login vào SSH của VPS với quyền root. Sau đó chạy những câu lệnh sau:

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2048
ls -lh /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo "/swapfile swap swap defaults 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab

Lưu ý: Chỗ Count=2048 là tạo swap có dung lượng là 2G. Dung lượng này thường được tính theo dung lượng RAM. Nếu RAM <= 2G thì swap sẽ gấp đôi RAM, Nếu trên 2G ram thì swap bằng RAM.

3. Cấu hình Swappiness

Swappiness là mức độ ưu tiên sử dụng swap, khi lượng RAM còn lại bằng giá trị của swappiness (tính theo tỷ lệ phần trăm) thì swap sẽ được sử dụng. Swappiness có giá trị trong khoảng 0 – 100.

  • swappiness = 0: swap chỉ được dùng khi RAM được sử dụng hết.
  • swappiness = 10: swap được sử dụng khi RAM còn 10%.
  • swappiness = 60: swap được sử dụng khi RAM còn 60%.
  • swappiness = 100: swap được ưu tiên như là RAM.

Do tốc độ xử lý dữ liệu trên RAM cao hơn nhiều so với Swap, do đó bạn nên đặt giá trị này về gần với 0 để tận dụng tối đa sức mạnh hệ thống. Tốt nhất nên chỉnh về 10.

– Kiểm tra mức độ sử dụng file swap của hệ thống bằng cách chạy dòng lệnh sau

cat /proc/sys/vm/swappiness

– Chỉnh thông số swappiness bằng cách dùng lệnh sysctl

sysctl vm.swappiness=10

Để đảm bảo giữ nguyên thông số này mỗi khi khởi động lại VPS bạn cần điều chỉnh tham số vm.swappiness ở cuối file /etc/sysctl.conf (nếu không có bạn hãy add thủ công vào)

nano /etc/sysctl.conf

Thêm dòng sau vào cuối nếu chưa có, nếu có rồi thì update lại giá trị:

vm.swappiness = 10

Nhấn Ctrl + O để lưu, Enter và Ctrl + X để thoát.

Cuối cùng là chúng ta reboot lại VPS, rồi chạy lệnh cat /proc/sys/vm/swappiness để kiểm tra xem có đúng chưa. Nếu đúng thì xem như ổn nhé.

Chúc các bạn tối ưu tốt cho VPS của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *