4.4/5 - (7 bình chọn)

Thông thường khi ta thêm sản phẩm mới, sản phẩm đã bật sẵn tính năng review. Nhưng cũng có một vài trường hợp như import sản phẩm từ file excel, cào sản phẩm về bằng plugin,… nó sẽ bị lỗi là không có bật review lên.

Hôm nay mình xin chia sẻ đoạn code sau để bật tính năng review trên toàn bộ sản phẩm. Bạn hãy chèn đoạn code này vào functions.php của theme đang dùng nhé

add_filter( 'comments_open', 'sgd_force_enable_reviews', 9999, 2 ); 
function sgd_force_enable_reviews( $enable, $post_id ) {
   if ( 'product' === get_post_type( $post_id ) ) {
      $enable = true;
   }
   return $enable;
}

Chúc các bạn bật review sản phẩm dễ dàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *