4/5 - (2 bình chọn)

Thông thường, khi update chúng ta phải check kỹ phiên bản wordpress core, theme, các plugin, xem có tương thích với nhau không rồi mới tiến hành update, để không xảy ra lỗi. Do đó, chúng ta sẽ tạm chặn update wordpress lại, khi nào cần thì ta sẽ mở ra.

Ngoài ra, chặn update sẽ giúp cho Dashboard nhẹ hơn, vì hệ thống không tạo request ra ngoài để update nữa. Hạn chế khách hàng cuối bấm ‘đại’, dẫn đến lỗi hệ thống.

Việc chặn đơn giản là chúng ta thêm đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng.

/*Chặn update*/
function remove_core_updates(){
    global $wp_version;return(object) array('last_checked'=> time(),'version_checked'=> $wp_version,);
}
add_filter('pre_site_transient_update_core','remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_plugins','remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_themes','remove_core_updates');

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *