5/5 - (2 bình chọn)

Với đoạn code nho nhỏ sau, bạn sẽ biến phần đánh giá sản phẩm của mình trở nên đẹp mắt và chuyên nghiệp hơn, như hình bên dưới

review code

Cách làm cũng đơn giản, với 2 thao tác là ra.

Chèn code sau vào functions.php của theme đang dùng

function addstar_pttuan(){
if ( is_singular( 'product' ) ) {
 global $product;
 $rating_arr = $product->get_rating_counts();
 $review_count = $product->get_rating_count();
 $countstar = $product->get_average_rating();
 if($countstar=='0'){$countstar = 'Chưa có đánh giá';}?>
 <div class="rating-table row row-small align-middle">
   <div class="rating-table__total col large-4 small-12 medium-12">
    <div class="title-rating">Điểm đánh giá trung bình</div>
    <div class="rating_total"><?php echo $countstar;?></div>
    <div class="star-rating-custom"><?php echo wc_get_rating_html( $countstar, $review_count );?></div>
   </div>
   <div class="rating-table__bar col large-4 small-12 medium-12">
    <div class="bar-star">
      <?php for ($i=5; $i >0 ; $i--) { 
        $rating_count = 0;
        $rating_per = 0;
        if(isset($rating_arr[$i])){
         $rating_count = $rating_arr[$i];
         $rating_per = round(($rating_count/$review_count)*100,0);
         }
         echo '<div class="ptt-row star-rating-'.$i.'">';
         echo '<div class="ptt-col-1">'.$i.'<img src="https://saigondata.vn/img/star.png"'.' class="star-cust"></div>';
         echo '<div class="ptt-col-2"><div class="ptt-meter-bar"><div class="ptt-bar-temperature" style="width:'.$rating_per.'%"></div></div></div>';
         echo '<div class="ptt-col-3">'.$rating_count.'</div>';
         echo '</div>';
      };?>
    </div>
   </div>
   <div class="rating-table_cmt col large-4 small-12 medium-12">
     <a href="#reviews"><span>Để lại đánh giá</span></a>
   </div>
 </div>
<?php 
}}
add_filter( 'comments_template', 'addstar_pttuan', 10 );

Chèn đoạn css sau vào style.css của theme đang dùng

.rating-table_cmt a{
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: 4px;
  padding: 12px 16px;
  font-size: 14px;
  line-height: 14px;
  color: #fff;
  background: #60842a;
}
.rating_total{
  font-size: 22px;
  line-height: 60px;
  color: #cb1c22;
  font-weight: 500;
  margin-bottom: 4px;
}
.title-rating{
  font-size:18px;
}
.ptt-bar-temperature{
  height: 100%;
  background:red;
  border-radius: 5px;
}
.fa-star {
  font-size: 13px;
  color: #ea9d02;
  margin-left: 3px;
}
.ptt-col-1{
  width: 35px;
  display: flex;
}
.rating-table__total,.rating-table_cmt{
  text-align:center
}
.star-rating-custom .star-rating{
  margin:auto;
}
.ptt-col-2{
  width:100%;
  margin:auto 10px;
}
.ptt-meter-bar{
  border-radius: 5px;
  height: 10px;
  width: 100%;
  background: #454444;
}
.ptt-row{
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
}
.star-cust {
  height: 15px;
  margin: auto;
}

Lưu ý: Code trên chỉ dành cho web đang dùng theme flatsome. Các theme khác cần css thêm cho phù hợp

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: pttuan410.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *