4.7/5 - (8 bình chọn)

Mặc định mật khẩu directadmin tạo có 8 ký tự và chỉ có các chữ cái thôi, điều này có vẻ không an toàn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tăng độ khó của password lên.

Đầu tiên bạn login vào SSH, sau đó chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin
./directadmin set random_password_length 16
./directadmin set special_characters_in_random_passwords 1
service directadmin restart

Giải thích xíu về các câu lệnh:

  • set random_password_length 16: chiều dài mật khẩu là 16 ký tự
  • set special_characters_in_random_passwords 1: password sẽ bao gồm các ký tự đặc biệt `~!@#$%^&*()_-+=…

Chúc các bạn bảo mật tốt cho user của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *