4.9/5 - (8 bình chọn)

Khi chúng ta cài Directadmin trên vps, có thể chúng ta không cần sử dụng dịch vụ nameserver, vì xài cá nhân chỉ cần trỏ IP về là được.

Và để tối ưu dung lượng RAM, chúng ta sẽ tắt các service ngốn ram, trong đó có named service. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt nó như sau:

1. Tắt dịch vụ đang chạy

Chúng ta kết nối SSH và chạy các lệnh sau:

service named stop
systemctl disable named
systemctl daemon-reload

2. Dừng hẳn dịch vụ đó trong Directadmin

Chúng ta gõ nano /etc/systemd/system/named.service

Sau đó xóa toàn bộ nội dung bên trong và thay bằng đoạn sau:

[Unit]
Description=Named Placebo
After=syslog.target network.target
Requires=network.target
Documentation=http://help.directadmin.com/item.php?id=25

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/echo -n ''

Cuối cùng bấm Ctrl + O để lưu lại và Ctrl + X để thoát ra.

Chúng ta chạy lệnh systemctl daemon-reload để hệ thống cập nhật lại các service sẽ khởi động khi restart VPS

3. Tắt kiểm tra dịch vụ named trong Directadmin

Nếu không tắt cái kiểm tra này thì Directadmin sẽ báo liên tục về mail là dịch vụ này bị stop. Chúng ta sẽ chạy lệnh sau

nano /usr/local/directadmin/data/admin/services.status

Ta tìm đến đoạn named=ON, sửa lại named=OFF rồi bấm Ctrl + O và Ctrl + X để lưu lại và thoát ra.

named service

Như vậy là xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *